Szt. Jakab templom
10,5×15cm-es, 32 oldalas füzet


Kiadta: Lengyeltóti Város Önkormányzata 2016-ban
Lengyeltóti fennállásának 900. évfordulója alkalmából
Felelős kiadó: Zsombok Lajos polgármester
Nyomdai munka: Centrál Press '99 Kkt. Kaposvár

"Jelen kiadványban tartalmi változtatás nélkül adjuk közre B. Benkhard Lilla régész; Lukács Zsuzsa művészettörténész, régész; Mihály Ferenc fa-bútorrestaurátor; Varbai Ilona festő-restaurátor, valamint Hoppe László építész nevével megjelent írásokat, melyek eredetiben a Csalogányok völgye - Tanulmányok Lengyeltótiról címmel megjelentetett könyv 376. oldalától a 399. oldaláig olvashatók. (A könyv a Magyar Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal támogatásával Lengyeltóti Város Önkormányzata kiadásában (ISBN 963-003158-2) jelent meg 2000-ben. Szerkesztette: dr. Tóth Sándor.)"


Tartalomjegyzék:
Zsombok Lajos polgármester bevezetője
Hoppe László: A templom helyreállítása
Lukács Zsuzsa - B. Benkhard Lilla: A lengyeltóti római katolikus templom feltárása
és helyreállítása - művészettörténeti és régészeti kutatás
- Az első román kori periódus
- A második román kori periódus
- Középső középkor és kora barokk 1749-ig
- Tekintetes Lengyel gáspár építkezései 1752-1753-ban
- Az 1882-1883. évi átalakítás
Lukács Zsuzsa: Az id. Szent Jakab tiszteletére szentelt lengyeltóti római katolikus templom
barokk berendezési tárgyainak története és restaurálása - történeti összefoglaló
Mihály Ferenc: A faszobrászati műtárgyak feltárása és restaurálása
Varbai Ilona: A lengyeltóti római katolikus templom festményeinek restaurálása
- Szt. Jakab Főoltár
- Padovai Szt. Antal kép
- Szt. Jakab apostol
- A három napkeleti bölcs
- Szt. Anna és Szt. Julianna festmények