A tóti Lengyel család
10,5×15cm-es, 60 oldalas füzet


Írta: Kesztyűsné Csuti Judit (MNL Somogy Megyei Levéltára)
Lektor: Polgár Tamás (
MNL Somogy Megyei Levéltára)
Kiadja: Lengyeltóti Városi Önkormányzat
A város fennállásának 900. évfordulója alkalmából
Felelős kiadó: Zsombok Lajos polgármester
Nyomdai munkák: Centrál Press '99 Kkt. Kaposvár
Felelős vezető: Nagy László, Zsoldos László
2016


Tartalomjegyzék:
Tóti első említése az almádi monostor alapítólevelében
A Lengyel család eredetének kérdése
A család felemelkedése a 16. század első felében
Magyar Bálint, a Lengyel javak kezelője
Tóti a 16. század második felében
A Lengyel család a királyi Magyarországon
Tóti a 17. században
A Lengyel család visszatérése Tótiba
Lengyeltóti a 18. század elején
A családi birtokok felosztása
Az uradalom eladósodása a 18. század második felében
Újabb osztozkodás és további eladósodás a 18. század második felében
Lengyeltóti a 18. század második felétől a 19. század elejéig
Lengyeltóti báró Fechtig Ferdinánd bérlete és az Inkeyek idején
A reformkor úrbéri perei
Lengyeltóti az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején
Lengyeltóti az 1850-es években
Irodalomjegyzék

 

*Egy közeli kiskastélyos képeslapom, a Herzl Ignáz kiadású, amit 1906. XIII. 16-án postáztak,
megjelent a kiadványban az 58. oldalon.