Kiskastély
Lengyeltóti, Bem utca, a jelenlegi orvosi rendelők helyén

 


A kiskastély az 1900-as évek elején.

A lengyeltóti uradalom birtokosa a XVI-XVIII. században a Lengyel család volt. Egyes források szerint Lengyel Miklós veje, Horváth Sprenger Mihály az 1690-es években építtette az emeletes barokk kiskastélyt. Ez volt az otthona a XVIII. század folyamán a Lengyel családnak, amely egyszerre több generációval is lakta. Bár emeletes volt, mégsem lehetett több 10-15 szobásnál a zárt építésű, csúcsíves boltozatokkal szerkesztett, dísztelen, sötét épület.


A kiskastély a templomtól balra levő dombtetőn, a kastély pedig jobbra látható.

II. József uralkodása alatt (1780-1790) a somogy megyei nemzeti szellem központjai voltak gróf Széchenyi Ferenc, gróf Festetics György, gróf Somssich és a Lengyel család tóti kastélya. A lengyeltóti kastélyban sokat vendégeskedett Pálóczi Horváth Ádám, több versében is megemlékezik a családról. Pl. "Concordia Isten Asszony Lengyel Antalnénak", vagy "Lengyel Antal Úrhoz". A versek bepillantást engednek a Lengyelek életébe, magas szintű kultúrájába. A Lengyel család férfiági kihalása után, leányági öröklés utján az Inkey családé lett a lengyeltóti uradalom 1819-ben. Inkey Zsigmond az 1860-as években cserélte el a lengyeltóti uradalmat Nepomuk Zichy Jánossal az alsóbogáti uradalomra. Akkor már állt a "nagy" fényesebb, rokokó stílusú kastély is, amelynek építtetője valószínűleg Lengyel Imre volt a XVIII. század végén, de az Inkey család a XIX. század elején átalakítatta és megnagyobbítatta. A Zichy család a nagyobb kastélyban rendezkedett be, a kiskastélyt pedig gróf Zichy Béla egy 1896. márciusi közgyűlésen felajánlotta a községnek a járásbíróság elhelyezésére.


A kiskastély dombjának teraszos elrendezésén szőlőültetvény látható. (1900)

1932-ben Lengyeltóti nagyközség önkormányzata új járásbíróság székhelyet építtetett, (a jelenlegi városháza épületét), arról viszont nem találni pontos információt, hogy a járásbíróság átköltöztetése után a kiskastély épületét mire használták. Egy 1934-es keltezésű képeslapon például levente és cserkészotthon feliratozással szerepel. Gróf Zichy Béla halála után örököseitől gróf Pejacsevich Mikó Endre vásárolta meg a lengyeltóti uradalmat, aki viszont a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál a vásárláshoz felvett hitelt nem tudta törleszteni, ezért a birtokot elárverezték. Az árverésen több kisbirtokos szerzett földet, a Zichy kastélyt Somogy Vármegye vásárolta meg kórház létesítése céljából 1939-ben és valószínűleg a kiskastély is ekkor került új tulajdonos birtokába.


A kiskastély az 1930-as években.

Istvánffy Árpád és neje, Klaszek Etelka kaposvári lakosok 1950. szeptember 15-én a kiskastélyt átadták Lengyeltóti községnek, amely megfelelőnek mutatkozott az építendő szülőotthon céljára. Az ingatlaneladással kapcsolatos költségeket a község vállalta, és felajánlotta az ingatlant szülőotthon létesítésére. 


A kiskastély belső udvara.

A lengyeltóti szülőotthon 1952. augusztus 1-jén kezdte meg működését.


A kiskastélyból átépített szülőotthon az 1960-as években.

... szerkesztés alatt...

 

Képeslapokon