A lengyeltóti zsidó temető szöveg- és motívumkincsének analízise
Ábrahám Vera, Szeged 2008


Az OR-ZSE Vallástudományi Kutatócsoport - MTA projektje
A kutatócsoport vezetője: Prof. Dr. Schőner Alfréd

A könyv kiadása és az adatgyűjtő munka támogatói:
Dr. Juhász Máté ügyvéd, Seged
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest
Oblath András kuratóriumi elnök, MAZSIT Alapítvány, Budapest
Remény Kapuja Közhasznú Egyesület, Kaposvár
Somogy Temetkezési Kft., Kaposvár

Lektorok: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc, Nagy Pál
A sírszövegek fordítója: Markovics Zsolt
A képeket készítették: Ábrahám Lili Lea, Ábrahám Vera, Pékné Gyurka Ilona
Fényszedés és tördelés: Kádas Gabriella
Nyomdai kivitelezés: Gold Press Nyomda, Szeged, Boldogasszony sgt. 55., Tel.: 62-311-111
Felelős vezető: Illés Mihály
A szerző e-mail címe: abraham.szeged@gmail.com
ISBN 978-963-06-5999-4
Szeged, 2008

Tartalom:
Ajánlás
Előszó - avagy a három oszlop beszédes magánya...
Bevezetés
Somogy zsidósága
Lengyeltótiról
Fejezetek a lengyeltóti zsidóság vallási életéből

- A közösség létszámadatai
- A zsinagóga
- Rabbik
- Hitközségi posztok
Lengyeltóti hitközségének tisztségviselői
- Előljárók, anyakönyvvezetők
- Kántorok
- Metszők 1846-1902 között
Egyletek
- Chevra Kadisa
- Nőegylet
Oktatás - művelődés
- Iskolai státuszok
- Művelődés
A gazdasági élet szereplői, foglalkozások a helyi zsidóság körében
Egészségügy
- Orvosok
- Bábák
A keresztény társadalommal való együttélés néhány momentuma
Az asszimiláció megjelenése a névadási szokásokban
Háborús hősök
Összegzés
Haldoklás, halál, temetés, gyász a zsidó vallásban
A Bét Olám
Lengyeltóti sírkertje

Sírszövegek, szimbólumok a társadalomban, a vallási életben és a családban elfoglalt státuszok összefüggésében
Végszó
Névmutató
Szómagyarázat
Felhasznált irodalom
Bibliográfiai források
Függelék

- A halotti anyakönyvek szerint a lengyeltóti zsidó temetőben nyugvók, halálozási évek szerinti megbontásban
- A fellelhető halotti anyakönyvek névmutatója
- Magas kort megélt zsidó polgárok