Lengyeltóti plébániatemplom
Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 549. szám
12×16cm-es, 24 oldalas füzet  


Kiadja a TKM Egyesület, a Plébániahivatal megbízásából,
Lengyeltóti Önkormányzata támogatásával 1996-ban,
6000 példányban.

Felelős kiadó: Éri István
Szerkesztő: Dercsényi Balázs
Fényképek: Galacanu Efstatia
Rajz: B. Benkhard Lilla, Hoppe László
Fordítás: Brian McLean, Wellmann Nóra
Színes feldolgozás: Spektrum Kft.
Térképek: Cartographia Kft. Bp.
Tipográfia: TKM Tipográfiai Stúdió - Török Balázs
Nyomdai munka: Veszprémi Nyomda Rt.
Felelős vezető: Erdős András vezérig.
ISBN 963 554 117 1
ISSN 0139-245X

Tartalomjegyzék:
Történeti adatok
A templom építéstörténete
A 12. századi templom
A 13. századi helyreállítás
Építkezések a török hódoltság alatt és után
1752-1753. Lengyel Gáspár építkezései
1882-83. A templom kibővítése
A helyreállított templom
SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG