Örökös szomjúság - Szemelvények Lengyeltóti történetéből
Dr. Tóth Sándor, Lengyeltóti, 1999

A kötet kiadója: Lengyeltóti Város Önkormányzata a Soros Alapítvány támogatásával
A kötet szerzője: Dr. Tóth Sándor – Lengyeltóti fogorvos
A kötetben írtak még: Bóra Ferenc, Gyuricza László, Fodor András, Marek János, Tari János
A grafikákat készítette: Szikra János festőművész
Felelős kiadó: Papszt Lajos polgármester
Nyomda: Copy Bt. Kaposvár
Készült 2000 példányban.

 

Tartalomjegyzék:
Fodor András: „E hely poétának való.” – Vallomás Lengyeltótiról
Őskor a Nagybozót szegélyén
A középkor hajnala
A magyar honfoglalás és berendezkedés az új hazában
A honfoglalók szőlőművelése
Tóti nevének eredete
Az almádi monostor alapítólevele
A Nagyberek-környék úthálózata az Árpádok korában
Népesség a honfoglalást követő évszázadokban
A középkori falu
Tóti birtokos családjai
A középkori címerek
A török hódoltság
Tóti templomai
Palóczi Horváth Ádám kapcsolata Lengyeltótival
A Szent Korona hazahozatala
Uradalmi központ
Jelasics átvonulása, gerillaharcok
Lengyeltóti nemzetőrök 1948/49-ben
A török uralom utáni Lengyeltóti nemzetiségeinek településtörténete
A kolera réme Lengyeltóti környékén 1855-ben
Elmúlt századok szüretei
1867-1918. között alakult Somogy Megyei egyesületek kataszteréből
Névsora Lengyeltóti egyesült Hács községben lévő kereskedők, iparosok, házalók és kocsmárosoknak
Alapkőletétel a Békeidő hangulatában
A két világháború között
Isteni megóvás a háború poklából
Lengyeltóti iskolája
Elemi népiskolai bizonyítvány 1888. január 1.
Lengyeltóti társadalmának alakulása és népességmozgások
Lengyeltóti földrajzi helyzete
Lengyeltóti és környékének mai felszíne
Lengyeltóti éghajlata
Fejezetek Lengyeltóti néprajzából
Kulturális misszió
Eseménynaptár
Lengyeltóti